Počet položek: 0 0,- Kč

Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU ŽELEZÁŘSTVÍ & TRUHLÁŘSKÉ POTŘEBY PRAŽÁK

 

Připravujeme pro Vás nový eshop.

(nyní nejsou aktuální ceny, fotografie, dostupnost, cookie)

 

Děkujeme za pochopení

 

 

Základní údaje

 

Provozovatel obchodu                                                      Provozovna

Zbyněk Pražák                                                                   ŽELEZÁŘSTVÍ & TRUHLÁŘSKÉ POTŘEBY PRAŽÁK

Na Kruhovce 292                                                              Tyršova 200

54911 Dolní Radechová                                                    54701 Náchod

 

IČO: 49984098                                                                  bankovní spojení u FIO: 2501016376/2010

DIČ: CZ6310192174                                                          tel. 491 424 115

e-mail: zelezarstvi@zelezarstvi-nachod.cz | web: https://www.zelezarstvi-nachod.cz | tel: +420 774 999 379

 

 

Dodání zboží

Kategorie pod označením „železářství a Extol nářadí“ v e-shopu „www.zelezarstvi-nachod.cz“ - v případě objednání zboží, které je „skladem“, je toto považováno za „skladem u dodavatele„ a je naší firmou expedováno každé úterý s tím, že  objednávky na toto zboží musí být doručeny vždy nejdéle do pátku každého předchozího týdne. Jedná se vždy o zboží na objednávku a bude se zákazníkem vzájemně odsouhlaseno - pokud daný typ zboží nemáme skladem v kamenné prodejně.

 1. Všeobecná ustanovení

 

1.1.     Obchodní podmínky jsou platné pro nákup v internetovém obchodě Železářství & truhlářské potřeby Pražák (dále jen „internetový obchod“), upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklá v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavřené mezi provozovatelem tohoto internetového obchodu (dále jen „Dodavatel“) a jinou fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen „kupující“). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s platným právním řádem České republiky. Obchodní vztah mezi dodavatelem a odběratelem se řídí platným občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb.). Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.

 

 1.2.   Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a zákazníkem. Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na svých internetových stránkách. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá v době účinnosti předchozího platného znění obchodních podmínek.

 

 1.3.   Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má tak možnost se s nimi seznámit. Uzavřená smlouva není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v tomto internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

 

 

 

2. Způsob uzavření kupní smlouvy

 

2.1.   Na stránkách internetového obchodu naleznete zboží, které je nabízeno dodavatelem k prodeji a to včetně uvedení cen jednotlivých položek. Ceny zboží jsou uvedeny u výrobku včetně DPH a to bez jakýchkoliv jiných skrytých poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazeny na stránkách internetového obchodu. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné na stránkách internetového obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto objednávaného zboží.

 

2.2.   Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář na stránkách internetového obchodu. Objednávka zboží, vytvořená na stránkách internetového obchodu je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Před zasláním objednávky dodavateli je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil a to i s ohledem na možnost zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání těchto údajů. Ceny zboží jsou platné v momentě uskutečnění objednávky.

 

2.3.   Po odeslání objednávky dodavatel neprodleně informuje zákazníka o přijetí této objednávky elektronickou poštou na adresu, kterou uvedl kupující. Dodavatel je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně „emailem“ či telefonicky).

 

2.4.   Smluvní vztah mezi dodavatelem a kupujícím vzniká doručením potvrzení o přijetí objednávky (akceptací), jež je dodavatelem zasláno kupujícímu elektronicky na adresu uvedenou kupujícím nebo v uživatelském rozhraní s označením „konečné potvrzení objednávky“. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu.

 

2.5.   Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (např. náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

 

 

 

 3. Platební podmínky a cena zboží

 

 3.1.   Dodavatel si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu dodavatelem v okamžiku potvrzení objednávky.

 

 3.2.   Platební podmínka je platba v hotovosti při předání předmětu plnění nebo možnosti využít dalších způsobů plateb, které jsou uvedeny níže. Dodavatel je oprávněn požadovat před dodávkou zálohu ve výši až 100 % hodnoty objednávky. V případě, že je záloha požadována, je vystaven doklad "Zálohová faktura - daňový doklad". Po dodání zboží je na daňovém dokladu hodnota zálohy odečtena.

 

 Způsoby plateb:

 

- platba v hotovosti při převzetí zboží přepravní společnosti

- platba předem na účet (zálohová platba ve výši 100%) u FIO banky, číslo účtu 2501016376/2010. V tomto případě odpadá platba spedičním firmám „ doběrečné“.

- dopravné se "vypočte v košíku" dle typu a váhy zboží, pokud na kartě zboží není psáno jinak a nebo bude upřesněno dle typu zboží před odesláním emailem obchodníkem. Dopravné bude vždy odsouhlaseno se zákazníkem před odesláním zboží a bude vypočteno dle aktuálního tarifu dopravních společností.

- dopravné u atypických a nestandardních rozměrů a váhy vyšší než 10kg a nebo dodání mimo ČR bude vždy řešeno individuální dopravné! (atypická zásilka je považována dle dopravce o rozměru větším než 120x60x60cm)

 

 3.3.   Instalace zboží ani montáž nejsou součástí kupní smlouvy.

 

 3.4.   Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit dodavateli také náklady spojené s balením a dopravou  zboží ( pokud jsou dodavatelem účtovány ) ve smluvené výši. Není-li tedy uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

 

 3.5.   V případě bezhotovostní platby je kupující povinen hradit kupní cenu společně s uvedením variabilního symbolu platby ( variabilním symbolem se rozumí číslo dokladu ). V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet dodavatele.

 

 3.6.   Případné slevy z ceny zboží poskytnuté dodavatelem kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

 

 3.7.   Na základě kupní smlouvy vystaví dodavatel kupujícímu daňový doklad. Dodavatel je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad dodavatel zašle kupujícímu elektronickou poštu na uvedenou elektronickou adresu kupujícího nebo v papírové podobě spolu se zbožím.

 

 

 

4. Přeprava a dodání zboží

 

  4.1.   Dodávky předmětu plnění budou dle dostupnosti produktů a provozních možností dodavatele realizovány v co nejkratším termínu, obvykle do 5 - ti pracovních dnů. V případech dodání zboží tzv. „ na objednávku“ se doba dodání prodlužuje o dobu dodání zboží dodavatelem. Místo odběru je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu na adresu uvedenou v objednávce kupujícího. Součástí dodávky není instalace předmětu plnění. Dopravu na adresu uvedenou kupujícím zajišťuje dodavatel. Zásilka se zbožím standardně obsahuje dodací list, návod na používání výrobku v českém jazyce (pokud je vyžadován) a záruční list (pokud jej výrobce nebo dovozce k výrobku přikládá). Pokud dodavatel k výrobku nepřikládá záruční list, tak postačí daňový doklad. Daňový doklad Vám následně zašleme na emailovou adresu uvedenou v objednávce, doporučujeme Vám proto email uvádět ve správném tvaru.

 

 4.2.   Dopravu zboží zajišťuje dodavatel na uvedenou adresu a to v rámci celé České Republiky. Náklady na dopravu zboží se liší dle zvoleného způsobu dopravy. Konkrétní způsob dodání si zvolí kupující sám, při vytváření objednávky. Možný způsob dopravy a podmínky dopravy zboží jsou uvedeny na našich internetových stránkách. U kategorie "ŽELEZÁŘSTVÍ" + její podkategorie bude dopravné upřesněno a vzájemně při objednání zboží odsouhlaseno.

 

 4.3.   Při převzetí zboží od přepravce doporučujeme důkladně zkontrolovat zboží bezprostředně při jeho převzetí. V případě, že je obal poškozený nebo se objevují jiné skutečnosti, které nasvědčují, že by mohlo být poškozeno i samotné zboží, sepište škodní zápis o poškození zásilky s řidičem přepravní společnosti. Bez této nutnosti nebude moci být řešena případná reklamace dodání zboží.

 

 4.4   Po převzetí zboží od přepravce a uhrazení kupní ceny, se zboží stává majetkem kupujícího a ten ho do svého vlastnictví přijímá .

 

 

 

 

 5. Odstoupení od kupní smlouvy

 

 5.1.   Storno objednávky ze strany kupujícího – kupující má právo odstoupit od objednávky kdykoliv před expedicí zboží, maximálně však 1 den před odesláním zboží a to bez jakéhokoliv postihu (jinak je povinen objednané zboží převzít). Stornovat objednávku lze stejným způsobem, jakým byla objednávka uskutečněna, tedy písemnou formou na uvedený e-mail.

 

 5.2.   Nárok k odstoupení od kupní smlouvy a vrácení zboží do 14 - ti dnů od koupě je právo spotřebitele. V případě nákupu v rámci podnikatelské činnosti (uvedení IČ v objednávce a na nákupní doklad) tento nárok na odstoupení od kupní smlouvy nevzniká. . Odstoupení musí být dodavateli odesláno písemně do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zaslat na adresu provozovny dodavatele či na adresu elektronické pošty dodavatele, nebo předat osobně. Vrácené zboží bude zasláno na adresu provozovny dodavatele nebo předáno osobně.

 

 

 

 5.3.   Kupující bere na vědomí, že dle platného občanského zákoníku, ve znění pozdějších přepisů (dále jen „občanský zákoník“), nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, od kupní smlouvy na dodávky audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal, a od kupní smlouvy na dodávky novin, periodik a časopisů.

 5.4.  .  Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy,vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu,nejpozději do 14 ti dnů  od odstoupení od smlouvy,všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání,které od něho na základě smlouvy přijal,stejným způsobem.Prodávající vrátí spotřebiteli přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy , pokud s tím spotřebitel souhlasí a nevzniknou mu tím další náklady .

-                      Jestliže spotřebitel zvolil jiný , než nejlevnější způsob dodání zboží , který dodavatel nabízí , vrátí dodavatel spotřebiteli náklady na dodání zboží ve         výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží .

-                      Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy , dodavatel není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky dříve , než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže , že zboží dodavateli odeslal.

-                      v případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou

 

 5.5.   Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené dodavateli bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká dodavateli vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je dodavatel oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Dodavatel má právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. U zboží na výrobu, na objednávku nebo u metrážového a váženého zboží (z originálního balení) nelze zboží vrátit , neboť se jedná o zakázkové zboží . ( netýká se vad zboží , ketré by byly řešeny standartní reklamací ) .

 

 5.6.   Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takovéhoto dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím vrátit prodávajícímu i poskytnutý dárek

 

 5.7.   Storno objednávky ze strany dodavatele - dodavatel si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

 

 - zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží, nebo je tento ve výrazném časovém prodlení v dodávce zboží – o těchto skutečnostech bude kupující neprodleně informován.

 

 - dále také v případě zjevné chyby v ceně zboží (tj. ceny zjevně jiné než je cena pro tento typ/druh zboží obvyklá). Za zjevnou chybu v ceně zboží je považováno například mylné uvedení prvních tří číslic na místo čtyř, a jiné zjevné chyby v psaní. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet v nejkratším možném termínu a to do 10 pracovních dnů, nejpozději však do 30 dnů od storna objednávky ze strany prodávajícího.

 

 

 

6. Odpovědnost za vady, záruka, rozpor s kupní smlouvou

 

 6.1.   Kupujícímu před prvním použitím důrazně doporučujeme prostudovat záruční podmínky včetně českého návodu na obsluhu ( pokud je tento charakterem zboží vyžadován ) a následně se těmito informacemi důsledně řídit. V opačném případě se vystavuje nebezpečí, že svým nesprávným užíváním věc poškodí a nebude moci vzniklou vadu uplatnit v rámci svého práva plynoucího z odpovědnosti za vadu. Záruční doba začíná běžet převzetím věci kupujícím.

 

 6.2.   Záruční doba je uvedena u každého zboží v jeho popisu. Pokud k danému výrobku existuje záruční list, pak je vystaven v den prodeje zboží. V případě, že záruční list neexistuje, slouží jako záruční list daňový doklad.

 

 6.3.   Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat. Na žádost spotřebitele je dodavatel povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list – pokud je výrobcem nebo dovozcem vystaven ). Ten může být nahrazen dokladem o zakoupení věci, pokud obsahuje obchodní firmu prodávajícího, IČ a sídlo. Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky formou prohlášení v záručním listě.

 

 6.4.   Zákazníkům, kteří zboží používají pro účel podnikání nebo obchodu s daným výrobkem stanovuje záruční dobu konkrétní dovozce zboží do ČR nebo jeho výrobce . Záruční doba uvedená na našich stránkách je určena pouze pro konečného spotřebitele, nikoliv pro podnikatele, kteří zboží kupují v rámci své podnikatelské činnosti (nákup na IČ).

 

 6.5 Reklamované zboží musí být vráceno kompletní (tj. včetně veškerého příslušenství, manuálů, atd.).

 

 6.6.   Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti dodavatele za vady, včetně záruční odpovědnosti dodavatele, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy  a příslušnými paragrafy platného občanského zákoníku.

 

 6.7.   Dodavatel odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, dodavatelem, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

 

 6.8.   Jde-li o vadu odstranitelnou, má kupující právo na bezplatné řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy. Jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, má kupující právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy. Jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, má kupující právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy. Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li kupující výměnu věci, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy.

 

 6.9.   Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti dodavatele za vady, včetně záruční odpovědnosti dodavatele, uplatňuje kupující u dodavatele na adrese provozovny. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy je vada kupujícím prodávajícímu vytknuta.

 

 6.10.   O reklamaci dodavatel rozhodne ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do třiceti (30) kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se dodavatel s kupujícím nedohodne jinak. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u dodavatele, u kterého byla věc zakoupena. Je-li však v záručním listě uveden jiný podnikatel určený k opravě, který je v místě dodavatele nebo v místě pro kupujícího bližším, může kupující uplatnit právo na opravu u podnikatele určeného k provedení záruční opravy. V případě, že není možné zajistit opravu tímto způsobem, zajistí opravu dodavatel. Seznam servisních středisek najdete v záručním listu nebo na samostatné příloze u záručního listu.

 

 

 

7. Ochrana osobních údajů

 

 7.1.   Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

 

 7.2.   Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa dodací a bydliště, adresa elektronické pošty, telefonní číslo. V případě nákupu jako právnická osoba také identifikační číslo, daňové identifikační číslo. (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

 

 7.3.   Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů dodavatelem, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, pro účely vedení uživatelského účtu a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.

 

 7.4.   Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat dodavatele o změně ve svých osobních údajích.

 

 7.5.   Údaje o Vaší činnosti, o Vašich nákupech (jsou nutné pro zajištění dodávek zboží, vyřizování reklamací a podobně) jsou ukládány v bezpečné databázi a nejsou poskytovány třetím stranám. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

 

 7.6.   Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

 

 7.7.   V případě, že by se kupující domníval, že dodavatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

 

- požádat dodavatele o vysvětlení

 

- požadovat, aby dodavatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, dodavatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li dodavatel žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

 

 7.8.   Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu dodavatel povinen tuto informaci předat.

 

 7.9.   Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem dodavatele na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení dodavatelem na elektronickou adresu kupujícího.

 

 7.10.    Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může zákazník kdykoliv odvolat, a to tak že zašle emailovou zprávu na zelezarstvi@zelezarstvi-nachod.cz

 

 7.11.   Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 7.12.      (1) Prodávající tímto informuje spotřebitele  o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, který je pro daný typ nabízeného, prodávaného, poskytovaného nebo zprostředkovaného výrobku nebo služby věcně příslušný. Informace zahrnuje též internetovou adresu tohoto subjektu :

Česká obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 796/44 , 110 00 Praha 1 , IČ: 00020869 , internetová adresa : http//www.coi.cz.

(2) V případě sporu mezi spotřebitelem a dodavatelem, který se nepodařilo mezi stranami urovnat přímo, poskytne dodavatel spotřebiteli informace uvedené v odstavci 1 v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat.

 

 

 8.0 Recenze u výrobků

 

 8.1.   Dodavatel si vyhrazuje právo nezveřejnit u výrobků recenze, které obsahují nevhodné výrazy, jsou nepravdivé, nesouvisí se zbožím, odkazují na jiné stránky nebo jakkoliv jinak poškozují společnost.

 9. Pravidla pro uplatňování slevových kódů a pravidla dárků

 

 9.1.  Dodavatel si vyhrazuje právo stornovat nebo nedodat objednávky, ve kterých je jedním zákazníkem opakovaně (více než 1x) využíván stejný slevový kód aktivující časově omezenou cenovou akci; slevy se nesčítají. (pokud není na slevovém kódu uvedeno jinak)

 

 9.2.  Dodavatel si vyhrazuje právo změnit dárek, akci ukončit nebo naopak prodloužit a to bez udání důvodu. Původní dárek není možné nárokovat.

 10. Závěrečné ustanovení

 

 10.1.   Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

 

 10.2.   Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

 10.3.  GDPR - ochrana osobních údajů, údaje které evidujeme, možnost na výmaz a použití je k nahlédnutí zde.

  

Obrázky u zboží mohou být v některých případech pouze ilustrativní a nemusí zcela přesně postihovat všechny detaily. Pokud budete mít specifický požadavek např. na barevnost, povrchovou úpravu apod., tento uvádějte vždy ve své objednávce. Obrázky na webu jsou ilustrativní - prodávané zboží vždy bez dekorace.

EET: „Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.“.

Obchodní podmínky platné od 1.1.2014

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.   Další informace